Expozice a výstavy
Václav Hollar a umění kresby

Architektonické řešení výstavy zajištuje drobným kresbám klidné pozadí. Jednotlivými sály probíhá fazetovitě tvarovaný pás - pasparta, která primárně vytváří intimní mikroprostor exponátům, tak je také i nosičem úvodních textů a popisek.