Rekonstrukce
Staroměstská tržnice

Objekt tržnice a průčelní čtyřpatrová budova směrem do ulice Rytířské byly realizovány v letech 1894-1897 městem Prahou podle návrhu architekta Fialky. Cílem bylo po vzoru dalších evropských měst soustředění stánkového prodeje potravin včetně možného uskladnění zásob v suterénu budovy. Přestavba tržnice v 80. letech za účelem zřízení samoobslužného prodeje determinovala vnitřní prostory vložením ocelobetonového patra a zcela popřela původní architektonický záměr.
Záměrem dnešní...

Zobraz více

Objekt tržnice a průčelní čtyřpatrová budova směrem do ulice Rytířské byly realizovány v letech 1894-1897 městem Prahou podle návrhu architekta Fialky. Cílem bylo po vzoru dalších evropských měst soustředění stánkového prodeje potravin včetně možného uskladnění zásob v suterénu budovy. Přestavba tržnice v 80. letech za účelem zřízení samoobslužného prodeje determinovala vnitřní prostory vložením ocelobetonového patra a zcela popřela původní architektonický záměr.
Záměrem dnešní rehabilitace je především návrat k původnímu architektonickému prostorovému konceptu tržnice jako velkoryse dimenzované bazilikální haly s hlavní a příčnou lodí s oktogonálním dómem a lucernou v místě jejich křížení. Pražské městské památkové rezervaci bude obnovenou budovou staroměstské tržnice navrácen další architektonický a umělecko-historický unikát.

Na projekt je vydané stavební povolení v právní moci a odevzdaný prováděcí projekt, soutěž na dodavatele stavby proběhla v roce 2019.

Zobraz méně