Rekonstrukce
Staroměstská radnice

Projekt Staroměstská radnice řeší volnou informační zónu propojenou s kavárenskou zónou, zónu svateb a zpoplatněnou zónu radnice s prohlídkovými okruhy, expozicemi, historickými sály a věží. Každá zóna tvoří prostorově a komunikačně jeden celek a každá zóna má možnost autonomního vstupu z parteru. Tyto vstupy dělí toky návštěvníků už na úrovni přízemí a nedochází tak ke křížení provozů uvnitř budovy. Mimo návštěvnické zóny je provoz zajišťován ještě technickým zázemím.

Zobraz více

Projekt Staroměstská radnice řeší volnou informační zónu propojenou s kavárenskou zónou, zónu svateb a zpoplatněnou zónu radnice s prohlídkovými okruhy, expozicemi, historickými sály a věží. Každá zóna tvoří prostorově a komunikačně jeden celek a každá zóna má možnost autonomního vstupu z parteru. Tyto vstupy dělí toky návštěvníků už na úrovni přízemí a nedochází tak ke křížení provozů uvnitř budovy. Mimo návštěvnické zóny je provoz zajišťován ještě technickým zázemím.

 

Otevřením pasáže v přízemí budovy je umožněn volný průchod skrze budovu, dochází k aktivaci dnes dvorního průčelí a napojení na Mikulášskou uličku. Otevře se tak možnost pro příjezd svateb ze severní strany budovy. Návštěvnický provoz bude probíhat od pasáže vpravo, od pasáže nalevo pak jsou umístěny turistické informace pro další směřování hostů k ostatním turistickým cílům v Praze.

Projekt má vydané stavební povolení v právní moci a zpracovanou kompletní dokumentaci pro provedení stavby včetně obsahů expozic.

Zobraz méně