Občanské stavby
SOKOLOVNA PRŮHONICE

Rekonstrukce a přístavba sokolovny

Původní sokolovna je dvoupatrová stavba z 30. let 20.století, nachází se na křížení ulic Tulipánové a Říčanské v klidové části Průhonic.
Zadáním investora bylo zrekonstruovat původní objekt, který se nacházel v dezolátním stavu, a současně navrhnout přístavbu, která bude sloužit jako zázemí pro nové aktivity.

Koncepce, ideový záměr

Areál sokolovny slouží pro vyžití celé rodiny, od nejmenších po nejstarší.
Záměrem...

Zobraz více

Rekonstrukce a přístavba sokolovny

Původní sokolovna je dvoupatrová stavba z 30. let 20.století, nachází se na křížení ulic Tulipánové a Říčanské v klidové části Průhonic.
Zadáním investora bylo zrekonstruovat původní objekt, který se nacházel v dezolátním stavu, a současně navrhnout přístavbu, která bude sloužit jako zázemí pro nové aktivity.

Koncepce, ideový záměr

Areál sokolovny slouží pro vyžití celé rodiny, od nejmenších po nejstarší.
Záměrem bylo vytvořit z objektu sokolovny centrum s multifunkční náplní. Sokolovna je určena nejen ke sportu, ale i ke společensko-kulturnímu vyžití, k relaxaci a oddechu.
Návštěvník si zde může aktivně zasportovat (vnitřní sály či venkovní hřiště), ale i posedět v kavárně nebo v podkrovním klubu, odpočinout si lázeňské části či v prostorech péče o tělo. Své si tu najdou i maminky s dětmi (fitcentrum, výtvarné ateliéry a klubovna dětí).
Venkovní sportoviště tvoří 2 tenisové kurty, které lze propojit a využívat jako multifunkční hřiště. Nedílnou součástí celkové koncepce je i dětské hřiště v návaznosti na terasu a kavárnu.
Pro naplnění všech plánovaných aktivit bylo nutné vystavět novou přístavbu sousedící se severní stranou sokolovny. Tato přístavba přináší novou náplň (šatny, kavárna, fitnes, gastro, aj..), slouží jako technické zázemí a hlavní vertikální komunikace pro původní objekt. Provozy v sokolovně a v její přístavbě jsou bezbariérové a navzájem propojené.

Architektonické a konstrukční řešení
Architektonická koncepce původní stavby a nové přístavby je postavena na jejich přísném kontrastu. Stavebně jsou oddělené a na sobě konstrukčně nezávislé, funkčně naopak dochází k jejich plnému propojení.
Do objektu staré sokolovny se zasahovalo jen v minimální potřebné míře, změny se projevily zejména v interiéru (protažení tří bočních oken hlavního sálu až k zemi) a v místě styku s novou přístavbou.
U západní fasády sokolovny jsou ve 2.NP navrženy dvě samostatné „hmoty“ ateliérů s malou letní terasou, jsou v kontrastu s objektem sokolovny, konstrukčně i hmotově odkazují na novodobou přístavbu.
Konstrukční systém přístavby je kombinací železobetonových sloupů a stěn. Obvodový plášť je z velké části prosklený.
Výrazným prvkem přístavby je předsazená dřevěná stěna na východní straně. Je tvořena rastrem horizontálních lamel s vyřezanými motivy figur v různých cvičebních polohách. Fasáda slouží jako velké grafické "logo", které odkazuje k činnostem odehrávajících se uvnitř budovy.
V interiéru i exteriéru je převažujícím obkladovým i konstrukčním materiálem masivní dřevo, prostory příjemně "zabydluje" a výrazně přispívá k přívětivé atmosféře.

Zobraz méně