Expozice a výstavy
Řemesla v pořádku

Dlouhodobá expozice
Zámek Ctěnice
Piano nobile
Zahájení květen 2014

Výstava představuje historii řemesel, prezentaci dochovaných řemeslných výrobků a cechovních předmětů, na nichž lze demonstrovat symboly jednotlivých cechů. Mezi vystavované exponáty patří cechovní truhly, korouhve, ferule, holby, poháry, mistrovské práce a jiné...

Zobraz více

Dlouhodobá expozice
Zámek Ctěnice
Piano nobile
Zahájení květen 2014

Výstava představuje historii řemesel, prezentaci dochovaných řemeslných výrobků a cechovních předmětů, na nichž lze demonstrovat symboly jednotlivých cechů. Mezi vystavované exponáty patří cechovní truhly, korouhve, ferule, holby, poháry, mistrovské práce a jiné tématické předměty. Kromě prezentace konkrétních cechovních předmětů představí výstava i historii řemeslné výroby - vznik cechů, jejich zrušení a následný vývoj řemesel až do současnosti. Dále budou představeny nejčastěji používané materiály a technologie výroby.

Umístění expozice do prostor zámku Ctěnice nabízí možnost vysvětlit téma vývoje řemeslné výroby v dobovém prostředí. Část výstavních sálů má na stěnách dochované fresky s figurálními nebo ornamentálními motivy. Prostorový koncept výstavy respektuje potřebu citlivě nakládat se zdobenými stěnami výstavních sálů, exponáty se snažíme prezentovat v prostoru - na soklech, resp. před samotnými stěnami, které jim tak vytváří autentické pozadí. Ubyla tak potřeba vytvářet paneláž. Barevnost fundusu vychází z barevnosti stěn. Povrchová úprava soklů – lakování s vysokým leskem – podtrhuje vyjímečnost vystavených exponátů.

V jednotlivých sálech jsou sdružena tématicky podobná řemesla. Uprostřed místnosti je vždy akcentován soubor exponátů, který je pro danou profesi charakteristický - postupně jsou prezentovány základní cechovní předměty (cechovní truhly, korouhve, ferule, apod.). V prostoru chodby je umístěna závěrečná část výstavy,
mapující vývoj řemesel od r. 1948 po současnost a interaktivní dílna pro nejmenší návštěvníky, s názornou ukázkou materiálů, technologií a nástrojů řemeslníků.

akad. arch. Jiří Javůrek
Ing. arch. Jakub Žák

Zobraz méně