Administrativní budovy
Předávací stanice plynu

Novostavba administrativní budovy a technologie

Stavba byla v soutěži GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 1995 oceněna čestným uznáním za novostavbu roku.