Expozice a výstavy
Expozice Archeologie

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie

Long Term Exhibition

Západočské muzeum v Plzni

Od 01.04.2013

 

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se můžete seznámit s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné...

Zobraz více

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie

Long Term Exhibition

Západočské muzeum v Plzni

Od 01.04.2013

 

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se můžete seznámit s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Při návrhu expozice jsme vycházeli z myšlenky vložení autonomního fundusu do historických prostor budovy Západočeského muzea v Plzni. Početné vitríny jsou v jednotlivých sálech seskupeny do bloků, které jsou umístěny do středu prostoru, aby se jasně vymezily od architektury objektu a nekonkurovaly jí.

Prosvětlený podhled z potištěné pnuté folie je doplněn o plastické předměty na rubové straně, aby navodil atmosféru provázející archeology při terénních pracech při odkrývání archeologických nálezů.

akad. arch. Jiří Javůrek

Ing. arch. Jaroslav Malý

Ing. arch. Tereza Karásková

 

Zobraz méně