Expozice a výstavy
Benediktini v srdci Evropy 800-1300

Krátkodobá výstava

Valdštejnská jízdárna, Praha 1 - Malá Strana

7.listopadu 2014 - 15.března 2015

spirituální a estetický pohled na artefakty

Prostorové členění výstavy přibližuje návštěvníku abstrahovanou formou středověký klášter, současně však ponechává klidné pozadí pro vystavovaná díla, kdy...

Zobraz více

Krátkodobá výstava

Valdštejnská jízdárna, Praha 1 - Malá Strana

7.listopadu 2014 - 15.března 2015

spirituální a estetický pohled na artefakty

Prostorové členění výstavy přibližuje návštěvníku abstrahovanou formou středověký klášter, současně však ponechává klidné pozadí pro vystavovaná díla, kdy architektura ustupuje do pozadí a nechává tak vyniknout kvalitám artefaktů, architektonické řešení tak umožňuje prezentovat artefakty jako exkluzivní umělecká díla, zároveň však přiblíží duchovní podstatu, ze které tato díla vzešla.

V centru sálu se nachází místo pro ztišení - představující kostel - baziliku - srdce celého kláštera.

Zde, pomocí hudby, světla a architektury bude vytvořeno prostředí asociující duchovní podstatu pro níž a z níž byla vytvořena všechna vystavovaná díla. Dále se zde návštěvník seznámí s pravidly a principy, ze kterých vychází jak samotný Benediktinský řád, tak také architektura klášterů, s prostorovým a funkčním uspořádáním kláštera.

Tento ústřední prostor je lemován "opěrným" systémem, členícím velký sál jízdárny na drobnější celky odpovídající proporcím románské architektury a zajišťující prostředí, které je v souladu k měřítku vystavených artefaktů. 

 

Zobraz méně

foto: Národní galerie

foto: Národní galerie

foto: Národní galerie

foto: Národní galerie

foto: Národní galerie

foto: Národní galerie

foto: Národní galerie