KLAMOVKA

Urbanistická studie bytových domů

Klamovka, Praha 5

Urbanistická studie využití území v Praze 5, nad usedlostí Klamovka. Rozvolněná bytová zástavba v zeleni.