Stavby pro bydlení
Italská

Blok domů na pomezí Vinohrad a Žizkova byl v našem atelieru rozpracováván v průběhu šesti let několikrát. Byly zde aplikovány různé koncepty zástavby, polootevřený blok bytových domů městského typu, individuální bydlení v centru města formou řadových vil, nebo kombinace soliterních vil a bloků. Členitý terén a složité technické podmínky pozemku zatím nechávají pozemek nezastavěný.