Rekonstrukce
Grotta

Restaurátorská obnova zdevastované Grotty do původní podoby uměleckého a stavebně technického díla v Havlíčkových sadech, Praha 2.

Grotta, neboli umělá jeskyně, byla postavena mezi lety 1870-1887 v zahradě Moritze Gröbeho, nyní Havlíčkovy sady. Autory stavby jsou A.V. Barvitius, J. Schulz, J. Vorlíček, B. Shnirch. Soubor exteriérových architektonizovaných prvků a umělých skal, jejichž konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva je národní kulturní památkou.
Grotta byla...

Zobraz více

Restaurátorská obnova zdevastované Grotty do původní podoby uměleckého a stavebně technického díla v Havlíčkových sadech, Praha 2.

Grotta, neboli umělá jeskyně, byla postavena mezi lety 1870-1887 v zahradě Moritze Gröbeho, nyní Havlíčkovy sady. Autory stavby jsou A.V. Barvitius, J. Schulz, J. Vorlíček, B. Shnirch. Soubor exteriérových architektonizovaných prvků a umělých skal, jejichž konstrukce jsou převážně z cihelného zdiva je národní kulturní památkou.
Grotta byla dlouhodobě neudržována a podkladem k restaurátorské obnově dochovaného torza, případně lokálnímu znovuvytvoření díla, byla historická fotodokumentace a archivní kresebné podklady.

Práce na obnově Groyty byly kombinací stavebně - technologických a restaurátorských prací, s cílem vrátit objektu podobu z doby jeho vzniku a zároveň zachovat autenticitu jeho stáří. Způsob restaurování vždy záležel na konkrétním prvku a místě, byly uplatněny různé koncepce a postupy. Restaurátorské práce byly uplatněny při pracích na umělých skalách, štukové výzdobě, kamenických prvcích, obkladech z travertinu, malířské výzdobě a barevných retuších omítek, obrubnících imitujících kořeny, vázách s listy agáve na portálu atd.
Technický význam památky spočívá v restaurovaném systému přirozené vnitřní ventilace a v rovněž obnoveném systému jímání podzemní vody ze skalního masivu za budovou, ze kterého je saturována fontána.

Zobraz méně