Expozice a výstavy
Expozice na hradě Roštejn

Prohlídková trasa po hradních ochozech je zaměřená na přírodu v okolí hradu Roštejna, přibližuje téma lovectví a myslivosti. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi. Návštěvník postupně prochází stísněnými prostory lesa na malém ochozu, přes kapli se prostor postupně rozvolňuje na velkém ochoze v tématu lovectví a graduje volnou otevřenou loukou v botanickém sále.

Hrad Roštejn u Jihlavy je oblíbeným výletním místem, neboť stojí v krásném lese spojeném s historickou oborou. Naší...

Zobraz více

Prohlídková trasa po hradních ochozech je zaměřená na přírodu v okolí hradu Roštejna, přibližuje téma lovectví a myslivosti. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi. Návštěvník postupně prochází stísněnými prostory lesa na malém ochozu, přes kapli se prostor postupně rozvolňuje na velkém ochoze v tématu lovectví a graduje volnou otevřenou loukou v botanickém sále.

Hrad Roštejn u Jihlavy je oblíbeným výletním místem, neboť stojí v krásném lese spojeném s historickou oborou. Naší ambicí při navrhování této expozice bylo dostat kus lesa dovnitř na hradní ochozy, ovšem bez snahy les jakkoliv napodobovat, spíše posunout instalaci do trochu umělečtější roviny.

Prohlídka začíná instalací lesa na malém ochoze - návštěvník postupně prochází skrze výtvarné instalace stromového, keřového, mechového a kořenového patra. Speciálními prostory jsou instalace mraveniště, kde se návštěvník zmenší do měřítka mravence, a instalace nočního lesa s přírodninami, zvířaty a autentickými zvuky lesa v noci. Za rekonstruovanou kaplí sv. Eustacha navazuje prostor velkého ochozu, věnovaný lovectví a myslivosti. Dominantou této části je velká vitrína s přehlídkou loveckých zbraní, které doplňuje přehlídka lovené zvěře, instalované mezi stromy, ukázky pastí, loveckých trofejí a myslivecké kultury.

V závěru prohlídky návštěvník vstupuje na rozkvetlou louku v botanickém sálu, lemovanou jak skutečnými rostlinami z okolí Roštejna, tak těmi malovanými na stěnách sálu. louka nabízí prostor pro odpočinek a zkoumání prezentovaných přírodnin. Uprostřed sálu je vitrína s historickými herbářovými kresbami, doplněna obrazovkami s výkladem nástěnných kreseb.

Expozice má ambici edukovat hravou formou a přiblížit dětem poutavé téma lesa a péči o něj. Kromě klasických textových a obrazových panelů jsou informace podávány zábavnou formou interaktivních herních prvků a audiovizuálních pomůcek.

 

 

Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Monika Nováková, Jakub Žák

[ Foto: Jakub Žák,  Full Capacity - Lukáš Havlena, Michal Šeba]

Zobraz méně

soubory ke stažení