Administrativní budovy
Česká pošta

Pro potřeby různých variant umístění sídla České pošty s.p. jsme navrhovali studii využitelnosti nové budovy pro 1600 zaměstanců na pozemcích pošty Poděbradská. V rámci stavby byl uvažován i provoz poštovní pobočky a retailové jednotky.