3 roky poté - I. místo v architektonické soutěži expozice NÁRODNÍHO MUZEA
30. 6. 2018

Je to více než tři léta od chvíle, kdy jsme za náš návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea.

Zobraz více

Je to více než tři léta od chvíle, kdy jsme za náš návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea.

masterplan-expozic-vystav-a-navstevnickeho-provozu-v-historicke-a-nove-budove-narodniho-muzea

Neúspěšní kolegové neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil.  Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS soutěž zrušil z důvodu rozporu soutěžních podmínek architektonické soutěže (vycházejících  ze  Soutěžního řádu ČKA) se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Spornou částí byla poslední věta písmena a) odstavce 6 § 10 Soutěžního řádu ČKA " ...., v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,"

Díky  zrušení soutěže ÚOHS nebyly vyplaceny žádné ceny ani odměny - Národní muzeum tak "ušetřilo" 3 000 000,- Kč,

  • 25 ateliéru investovalo marně svůj čas, peníze a nápady, z toho šest takto pokračovalo v druhém kole, čímž jejich náklady na soutěž dále narůstaly,
  •  toto vše museli architekti zafinancovat z vlastního rozpočtu (náklady na zpracování návrhu odhadem 100 000 Kč - 350 000,- Kč ateliér, všichni účastníci dohromady tak na oltář NM obětovali práci v hodnotě 4 000 000,- Kč),
  • reakce ČKA na zrušení soutěže byla, že u dalších soutěží doporučuje, aby jejich soutěžní podmínky nevyužívaly možnost z § 10 odt. 6  a) z posuzování všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena sro-zumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn; v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětino-vou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži"
  • práce na expozicích pokračují bez naší účasti:
  • Podoba stálých expozic
Zobraz méně