Expozice a výstavy
Expozice Národního muzea - soutěž

Za  návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea.

Zobraz více

Za  návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea.

masterplan-expozic-vystav-a-navstevnickeho-provozu-v-historicke-a-nove-budove-narodniho-muzea

Neúspěšní kolegové neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil.  Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS soutěž zrušil z důvodu rozporu soutěžních podmínek architektonické soutěže (vycházejících  ze  Soutěžního řádu ČKA) se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Spornou částí byla poslední věta písmena a) odstavce 6 § 10 Soutěžního řádu ČKA " ...., v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,"

Díky  zrušení soutěže ÚOHS nebyly vyplaceny žádné ceny ani odměny - Národní muzeum tak "ušetřilo" 3 000 000,- Kč,

  • 25 ateliéru investovalo marně svůj čas, peníze a nápady, z toho šest takto pokračovalo v druhém kole, čímž jejich náklady na soutěž dále narůstaly,
  •  toto vše museli architekti zafinancovat z vlastního rozpočtu (náklady na zpracování návrhu odhadem 100 000 Kč - 350 000,- Kč ateliér, všichni účastníci dohromady tak na oltář NM obětovali práci v hodnotě 4 000 000,- Kč),
  • reakce ČKA na zrušení soutěže byla, že u dalších soutěží doporučuje, aby jejich soutěžní podmínky nevyužívaly možnost z § 10 odt. 6  a) z posuzování všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena sro-zumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn; v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětino-vou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži"
  • práce na expozicích pokračují bez naší účasti:
  • Podoba stálých expozic

ořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea.

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/masterplan-expozic-vystav-a-navstevnickeho-provozu-v-historicke-a-nove-budove-narodniho-muzea

Neúspěšní kolegové neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil.  Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS soutěž zrušil z důvodu rozporu soutěžních podmínek architektonické soutěže (vycházejících  ze  Soutěžního řádu ČKA) se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Spornou částí byla poslední věta písmena a) odstavce 6 § 10 Soutěžního řádu ČKA " ...., v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,"

Díky  zrušení soutěže ÚOHS nebyly vyplaceny žádné ceny ani odměny - Národní muzeum tak "ušetřilo" 3 000 000,- Kč,

  • 25 ateliéru investovalo marně svůj čas, peníze a nápady, z toho šest takto pokračovalo v druhém kole, čímž jejich náklady na soutěž dále narůstaly,
  •  toto vše museli architekti zafinancovat z vlastního rozpočtu (náklady na zpracování návrhu odhadem 100 000 Kč - 350 000,- Kč ateliér, všichni účastníci dohromady tak na oltář NM obětovali práci v hodnotě 4 000 000,- Kč),
  • reakce ČKA na zrušení soutěže byla, že u dalších soutěží doporučuje, aby jejich soutěžní podmínky nevyužívaly možnost z § 10 odt. 6  a) z posuzování všechny soutěžní návrhy, které nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena sro-zumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu, jde-li o soutěž anonymní, a jimiž není návrh zvýhodněn; v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětino-vou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži"
  • práce na expozicích pokračují bez naší účasti:

https://www.nm.cz/muzeum/o-nas/novinky/narodni-muzeum-predstavilo-podobu-novych-stalych-expozic

Zobraz méně