Expozice a výstavy
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda


Řešení minimalizuje vestavěný fundus, který je převážně transparentní nedotýká se stěn a "nerozbíjí" tvarosloví sálů. V průniku os portálů  je v každém ze sálů instalován stěžejní exponát, charakterizující dané téma. Tento exponát vytváří přirozenou dominantu sálu, charakterizuje jej a umožňuje snadnou identifikaci téma, které je v sále vystaveno. Dominantní umístění v pohledové ose přitahuje návštěvníkovu pozornost a tak jej nenásilně vede výstavou. Návštěvník prochází výstavou...

Zobraz více


Řešení minimalizuje vestavěný fundus, který je převážně transparentní nedotýká se stěn a "nerozbíjí" tvarosloví sálů. V průniku os portálů  je v každém ze sálů instalován stěžejní exponát, charakterizující dané téma. Tento exponát vytváří přirozenou dominantu sálu, charakterizuje jej a umožňuje snadnou identifikaci téma, které je v sále vystaveno. Dominantní umístění v pohledové ose přitahuje návštěvníkovu pozornost a tak jej nenásilně vede výstavou. Návštěvník prochází výstavou proti směru hodinových ručiček. První prochází jednotlivými sály, po jejich prohlídce následuje prohlídka centrálního sálu odkud pokračuje dál do ostatních podlaží  letohrádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraz méně