Neptun vítězný - Patrimonium pro futuro 2015
18. 9. 2015

MČ Praha 2 získala ocenění NPÚ za restaurování a sekanou  kopii sochy Neptuna od B. Schnircha.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120915/obsah/423099-ceny-patrimonium-pro-futuro

V kategorii obnova památky, restaurování (hodnotící příkladné a zdařilé restaurování kulturní památky či její části, výtvarného díla, uměleckořemeslného díla apod.) byla oceněna městská část Praha 2 za obnovu Havlíčkových sadů a restaurování a...

Zobraz více

MČ Praha 2 získala ocenění NPÚ za restaurování a sekanou  kopii sochy Neptuna od B. Schnircha.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120915/obsah/423099-ceny-patrimonium-pro-futuro

V kategorii obnova památky, restaurování (hodnotící příkladné a zdařilé restaurování kulturní památky či její části, výtvarného díla, uměleckořemeslného díla apod.) byla oceněna městská část Praha 2 za obnovu Havlíčkových sadů a restaurování a zhotovení kopie sochy Neptuna, které znamenalo vzkříšení a oživení parku a zároveň záchranu cenného sochařského díla.

Neptun (Triton) Bohuslava Schnircha, sochaře stojícího ve stínu J. V. Myslbeka, je dílo mimořádné kvality a vytvoření jeho kopie bylo vzhledem k původní koncepci obnovy Havlíčkových sadů přiblížit se maximálně původnímu estetickému vyznění jednotlivých prostor parku logickým vyústěním konečné fáze celé rekonstrukce. Městská část Praha 2 se významně finančně podílela na restaurování sochy i vzniku obou kopií; na obnovu kulturní památky získala od ministerstva kultury příspěvek z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Park původně jako soukromou zahradu vytvořil v letech 1870–1888 na pozemcích několika usedlostí podnikatel Moritz Gröbe (odtud hovorový název Grébovka). Ve 20. století dlouho nebyl park udržovaný a část zahrnující grottu – na níž se podíleli architekti Antonín Barvitius a Josef Schulz a sochaři Josef Vorlíček a Bohuslav Schnirch – byla ještě v roce 2009 v havarijním stavu. Pětitunová socha Neptuna zde chyběla od 70. let 20. století.

 

Zobraz méně