2 roky poté - I. místo v architektonické soutěži expozice NÁRODNÍHO MUZEA
30. 6. 2018

Právě uplynuly dvě léta od chvíle, kdy jsme za náš návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea. Neúspěšní kolegové  neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil.  Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS...

Zobraz více

Právě uplynuly dvě léta od chvíle, kdy jsme za náš návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea. Neúspěšní kolegové  neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil.  Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS soutěž zrušil z důvodu rozporu soutěžních podmínek architektonické soutěže (vycházejících  ze  Soutěžního řádu ČKA) se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Spornou částí byla poslední věta písmena a) odstavce 6 § 10 Soutěžního řádu ČKA " ...., v takovém případě může porota rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v soutěži,"

Díky  zrušení soutěže ÚOHS nebyly vyplaceny žádné ceny ani odměny - Národní muzeum tak "ušetřilo" 3 000 000,- Kč,

  • 25 ateliéru investovalo marně svůj čas, peníze a nápady, z toho šest takto pokračovalo v druhém kole, čímž jejich náklady na soutěž dále narůstaly,
  •  toto vše museli architekti zafinancovat z vlastního rozpočtu (náklady na zpracování návrhu odhadem 100 000 Kč - 350 000,- Kč ateliér, celkem - 2 500 000,-Kč -  8 750 000,- Kč),
  • výsledná reakce ČKA byla, že u dalších soutěží doporučuje, aby jejich soutěžní podmínky nevyužívaly možnost vyplývající z posledního souvětí  písmene a) odstavce 6 § 10 Soutěžního řádu ČKA,
  • https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/masterplan-expozic-vystav-a-navstevnickeho-provozu-v-historicke-a-nove-budove-narodniho-muzea,
  • práce na expozicích pokračují bez naší účasti - http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Novinky/Narodni-muzeum-predstavilo-podobu-novych-expozic.html.
Zobraz méně