Expozice a výstavy
Expozice Národního muzea - soutěž

Právě uplynuly dvě léta od chvíle, kdy jsme za náš návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou  získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea. Neúspěšní kolegové  neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil. Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS...

Zobraz více

Právě uplynuly dvě léta od chvíle, kdy jsme za náš návrh vytvořený ve spolupráci s Borisem Mickou  získali první místo ve dvoukolové architektonické soutěži na expozice Národního muzea. Neúspěšní kolegové  neunesli svou prohru a napadli tuto soutěž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS soutěž zrušil. Ne však proto, že by z naší strany došlo k porušení soutěžního řádu. ÚOHS soutěž zrušil z důvodu rozporu soutěžních podmínek architektonické soutěže (vycházejících  ze  Soutěžního řádu ČKA) se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Výsledek:

  • 25 ateliéru investovalo marně svůj čas, peníze a nápady, z toho šest takto pokračovalo v druhém kole, čímž jejich náklady na soutěž dále narůstaly,
  •  toto vše museli architekti zafinancovat z vlastního rozpočtu (náklady na zpracování návrhu odhadem 100 000 Kč - 350 000,- Kč ateliér, celkem - 2 500 000,-Kč -  8 750 000,- Kč),
  • výsledná reakce ČKA byla, že u dalších soutěží doporučuje, aby jejich soutěžní podmínky nevyužívaly možnost vyplývající z posledního souvětí  písmene a) odstavce 6 § 10 Soutěžního řádu ČKA,
  • výsledná reakce ČKA byla, že  u dalších soutěží změnila soutěžní podmínky - viz web CKA.

  • práce na expozicích pokračují bez naší účasti- viz web NM.
Zobraz méně